jogasrbija > blog > masaža i sport english

Masaža i sport


Masaža kao terapija ima veliki značaj za covekovo zdravlje. Sam pojam masaža predstavlja obradu, stimulaciju i manipulaciju kože, mišića, limfnih, nervnih i krvnih puteva na površini i unutar tela. U nekim slučajevima i zglobova, kičmenog stuba i unutrašnjih organa. Danas postoji veliki broj masaža u svetu i svaka od njih ima svoj pristup čoveku i način primene.


Efekti masaže

Masaža licaSamim činom masaže postižu se sledeći efekti:

 • Uspostavlja se kontakt između terapeuta i klijenta. Ovaj kontakt se ne dešava samo na fizičkom nego i na energetskom nivou.

 • Trenjem kože o kožu se uklanjaju mrtve ćelije na površini kože što omogućava njeno optimalno disanje.

 • Utrljavanje ulja, u zavisnosti od sastava i vrste, ima regenerišući i opuštajući efekat na ceo organizam.

 • Aktiviraju se limfni putevi, kojima se izbacuje višak vode iz tela.

 • Pokreće se cirkulacija i poboljšava dotok krvi u sve delove tela, ubrzavajući razgradnju starih ćelija i izgradnju novih.

 • Stimulišu se i pritiskaju nervni putevi i završeci, što dovodi do opuštanja - aktivira se parasimpatetički nervni sistem.

 • Masažom se iz mišića izbacuju mlečne kiseline, otpadni materijal koji ostaje posle mišićne aktivnosti. Ako se nakupe u velikim količinama i ne izbace se blagovremeno postaju toksične, počinju da se šire i stvaraju bol u mišićima. Ovaj proces je zapravo poznat kao upala mišića, koja može da traje jedan dan ili celu nedelju, u zavisnosti od vremena koje je potrebno mišićima da napuste telo i tretmana koji se koriste da se to ubrza.


Postoji blaži oblik koji se zove miogeloza. To je uobičajeni hipertonus mišića, koji svako ko je napet može da oseti na mišićima koji se protežu od vrata do ramena (m. trapezius), trapezastim mišićima. Teži oblik se zove miofibrozit, njega karakterišu pločice ili gromuljice unutar mišića, jaka bol i neprijatnost pri dodiru ili masaži i često stvaraju bol čak i pri običnom svakodnevnom funkcionisanju.


U telu postoji veliki broj energetskih tokova, puteva koji sprovode energiju od jednog do drugog dela tela. Ako su ti putevi zatvoreni, energija ne može slobodno da se kreće, što dovodi do debalansa u telu i na kraju do bolesti. Maser ili terapeut svojom energijom aktivira i pokreće taj protok i podstiče normalno funkcionisanje celog organizma. Za svaku aktivnost, pa i sport, količina energije koja se uloži direktno je srazmerna ostvarenom rezultatu.


MasažaZa osobe koje imaju normalne aktivnosti u toku dana dovoljno je da idu na tretman masaže jednom nedeljno, kako bi održali optimalan tonus mišića i izbacili nakupljene štetne materije iz njih. Za osobe koje se intenzivno bave fizičkim aktivnostima, posebno za profesionalne sportiste, masaža je skoro svakodnevna potreba. Masažu je najbolje izvoditi neposredno posle aktivnosti zbog momentalnog izbacivanja toksina i brzog oporavka od velikih napora. Time se sprečava taloženje toksina i telo se brže vraća u stanje opuštenosti i spremnosti. Takođe se preporučuje masaža celog tela pre parcijalne. Čovek nije skup delova tela, od kojih svaki deluje za sebe, nezavisno od drugih, nego celovito biće, čiji svaki aspekt zavisi od drugog, podržava ga i nadopunjuje.


Masaža i povrede

Iščašenja, uganuća, istegnuća i ostale teže vrste povreda su sastavni deo sportskih aktivnosti. Oporavak traje od par dana do nekoliko nedelja, pa i meseci kod težih slučajeva. Tu je brz oporavak osnovni faktor koji utiče na kondiciju i psihofizičku spremnost.


Masažom se može obrađivati samo mesto povrede ili predeo oko povrede. Time se podstiče cirkulacija, protok krvi unutar i oko povrede, čima se ubrzava izbacivanje starih i podstiče stvaranje novih ćelija, vezivnog tkiva i mišića, dolazi do bržeg smanjenja otoka.


U slučaju nemogućnosti masiranja samog mesta povrede ili bliže regije, može se masirati mesto na suprotnoj strani tela, što indiretkno utiče i na samo mesto povrede (npr. ako je levo koleno povređeno, masira se desno).


Na kraju ubrzava se zarastanje pokidanih i oštećenih ligamenata, tetiva, mišića i pripoja, samim tim i vraćanje u formu i ritam treninga.


Masaža može da se koristi kao prevencija ili terapija u zavisnosti od namene i načina upotrebe i predstavlja efikasno sredstvo za opuštanje i održavanje zdravog tonusa mišića kod sportista i fizički aktivnih osoba.


Prevencija:

 • Sprečava nagomilavanje i širenje štetnih materija
 • Sprečava nagomilavanje viška vode
 • Sprečava blokade energetskih tokova
 • Sprečava prenapetost i hipertonus mišića

Terapija:

 • Poboljšava i optimizuje lošu cirkulaciju i razmenu materija - metaboličke procese koji su od suštinske važnosti za vrhunske rezultate u sportu
 • Reguliše energetske tokove i nivo energije. Ako niste puni energije, kakve rezultate možete da očekujete od sebe
 • Opušta napete nerve, aktivira parasimpatetički nervni sistem, koji je odgovoran za fizičko, emotivno i mentalno opuštanje. Opušteni telo, srce i um su mnogo manje podložni stresu, tenziji i pritisku, samim tim i mnogo efikasniji u obavljanju zadataka koji se postave pred njih

Masaža je efikasno preventivno i terapeutsko sredstvo i pomoć u borbi sportista ka ostvarivanju vrhunskih ciljeva i rezultata, na kratke ili duge staze.