jogasrbija > joga info > joga english

Joga i sve o jogi


Joga za svakogaReč joga potiče od sanskritske reči yuj ili yuk, što znači ujediniti. Sam cilj joge predstavlja jedinstvo tela, srca i uma, tj. harmoniju fizičkih radnji, emocija i misli. Kao tradicija koja se razvijala i evoluirala hiljadama godina, joga predstavlja skup svih najviših znanja iz celog sveta, pretočen u nauku o ljudskom biću i svim aspektima njegovog postojanja.


Pojam joge


Pod pojmom joge danas se uglavnom podrazumeva Hatha Yoga (jedna od grana joge), a to je ono što se vežba na času – fizičke vežbe, disanje, meditacija i relaksacija. Ali joga je mnogo više od toga i to je samo vrh ledenog brega, čija prava veličina leži ispod površine.


Joga je drevna nauka zdravog življenja, i kao takva, osmišljena je da bude uklopljena u svakodnevni život. Predstavlja skup najviših znanja na svetu, skupljenih na jednom mestu. Reč joga znači jedinstvo i potiče od sanskritske reci yuj, što znaci ujediniti. To praktično znači da je joga način balansiranja tela, uma i emocija.


Poreklo i razvoj


Joga vuče korene iz tri najveće indijske filozofije: Tantre, Samkje i Vedante, koje su deo Sanatana Dharme. Sanatana Dharma znači Večni Zakon i predstavlja skup filozofskih i praktičnih ideja i vodilja o ispravnom življenju i shvatanju prirode čoveka i života u njihovom punom svetlu.


Tokom hiljada godina kojima je trajao razvoj joge, postepeno su se izdvojili određeni pravci koji će zadovoljiti sve čovekove potrebe za znanjem i pokriti različite pristupe istom cilju. Otud i velika raznovrsnost korena joge i postojanja raznih sistema koji pokrivaju sve aspekte čoveka na njegovom putu ka sebi. Odatle se najlakše izdvaja podela prema granama joge.

Grane joge


Grane joge su, bez posebnog redosleda ili prioriteta: Karma Yoga, Jnana Yoga (gjana joga), Bhakti Yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga (hata joga), Nada Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga i Laya Yoga.


Jedna od najčešće pominjanih tema u jogi je širenje svesnosti. Sam termin svesnost ne predstavlja intelekt ili IQ, koliko je osoba inteligentna. Takođe ne znači ni svest, tačnije da je čovek u budnom stanju, da ne spava. Širenje svesnosti predstavlja širenje percepcije o našim čulima, o našem unutrašnjem mikrokosmosu (telo, um, emocije), spoljašnjem svetu koji nas okružuje i makrokosmosu, prirodi, čiji smo mali deo.

Promena percepcije

Joga za svakoga

Joga posmatra čoveka kao kompleksno biće koje ima fizičko telo, energetsko telo, umno telo (misli i emocije), intuitivno telo i telo blaženstva. Možda je ispravnije da se umesto termina telo koristi termin sloj (Kosha na Sanskritu), koji opisuje postepen prelazak od materijalnog ka suptilnijim nivoima. Generalno čovek nema znanje ni svesnost (percepciju) o drugim telima ni njihovom značaju i međusobnom uticaju i povezanosti, pa prema tome ne može ni da koristi mogućnosti i potencijale koji mu stoje na raspolaganju. Poznata je činjenica da trenutno koristimo samo oko 10% mozga. Šta je sa ostalih 90%?


Dovoljno je vežbati jogu 2-3 puta nedeljno, na času ili kući za vidljivo poboljšanje zdravlja na svim nivoima. Već posle nekoliko nedelja redovnog vežbanja možete da osetite efekte, kako težina napušta telo, srce i um i lakoća dolazi na njeno mesto. Naravno naše telo i um su kao kola i motor, ako ih ne koristite i ne održavate redovno propadaju, trule.


Osvešćivanje i čišćenje svih aspekata našeg bića je osnovni zadatak Hatha Yoge i ona ga odlično obavlja. Transformacija ličnosti sledi tek kad se taj početni nivo savlada i pruža se mogućnost ostvarivanja svih skrivenih potencijala, koje ni ne znamo da imamo. Za one koji žele nešto više od toga otvara se nepregledno bogatstvo unutrašnjeg sveta njihovog bića.
Pogledajte slične stranice: