jogasrbija > joga info > mantra english

MantraMANTRA


Mantra je kombinacija ili skup moćnih zvučnih talasa. Kao takvoj, nije potrebno intelektualno razumevanje mantre. Nije značenje mantre nego zvučni talasi stvoreni mantrom ono što utiče na svemir unutar i van mozga. Postoje neke mantre koje čak nemaju ni značenje.


Mantra ima 2 osnovna aspekta: zvuk i oblik. Na primer, kada ponavljate Om, to je zvuk. Kada pišete Om na papiru, to je oblik. Tako svaka mantra ima zvuk i oblik, ali najmoćniji aspekt je zvuk. Svi obrazovani ljudi imaju koncept oblika u svom umu. Ako niste obrazovani i nemate koncept oblika u svom umu onda ćete imati percepciju Om'a samo kao zvuka. Problem je – niste u stanju da odvojite zvuk od oblika. Ako ponavljate zvuk Om, to nije samo zvuk, nego i oblik koji ga prati. Kada vežbate mantru, postepeno pokušajte da napustite ideju oblika i da pratite zvuk.


Zvuk je sila, i ova sila utiče na određeni deo svemira i stvara talase u beskonačnom okeanu svemira, kao što elektromagnetni ili radio talasi ne mogu da se čuju iako prolaze kroz atmosferu. Na isti način mantra ima svoje polje kojim putuje. U svemiru koji vidimo oko nas, postoje hiljade kanala talasa. Zovemo ih slojevi ili zone. U jednom sloju putuje radioaktivnost, u drugom elektromagnetni talasi, u trećem mentalni talasi ili talasi misli.


Kada stvaramo zvuk, on dostiže određenu frekvenciju. Ako je naš um rasplinut onda je frekvencija niska. Ako je fokusiran onda je frekvencija visoka. Naš um je deo kosmičkog uma. Kada nije koncentrisan, onda nismo u komunikaciji sa kosmičkim umom. Kada je koncentrisan, onda smo u komunikaciji sa njim.


Prednosti Mantre


Šta se postiže korišćenjem mantre? Različite mantre imaju različite dobrobiti. Ponavljanje Gajatri Mantre je vrlo korisno za zdravlje i intelekt. Oni koji pate od bolesti kože ili od nedostatka gvožđa imaju koristi od Surya mantri. Ako se vežbaju pravilno Surya mantre pomažu u olakšavanju problema ekzema i leukoderme.


Kroz mantru se mogu ukloniti zaraza, žalost i nemir. Mantra je toliko moćna da može da promeni i loše navike. Važno je za ljude da proučavaju i razumeju ovu nauku na pravilan način.


Mantra eliminiše fizičku i mentalnu bolest, ne kontrolom uma, nego puštajući um da se otvori. Što više vežbate mantru, više vidite na predivnom ekranu ispred sebe. Imaćete beskrajne misli, snove i vizije. Praktikovanje mantri pušta sve divlje životinje iz kaveza. Možda mislite da to uopšte nije potrebno, ali otkrio sam da pre nego što dobijete mir uma, morate da se suočite sa svim uznemiravanjima uma.


Ako imam problem i ne mogu da spavam 3 dana, nije me briga što je moj um uznemiren. Verujem da um mora da se suoči sa istinom iskreno. Ako samlice u lice sa agonijom straha, moram da se suočim sa njom i iskusim je. Ako osećam nalete strasti, moram da se suočim sa njom i iskusim je.


Svrha mantre nije da otupi um na ove stvari, nego da poveća njegov senzitivitet i svesnost. Ovo je tantrički sistem i uči nas da da se suočimo sa činjenicama, otvorenih očiju. Ne želimo da ljudi budu kao školjke. Da li smo spremni da otključamo um i suočimo se sa njegovim manifestacijama, ili još uvek želimo da držimo poklopac preko njih? Ako želimo da držimo poklopac, onda imamo hipnotički aspekt mantra meditacije. Ali ako smo voljni da se suočimo sa njima i da ih odradimo, onda imamo tantrički aspekt, i mantra je put ka tome.


OM


Om je sinteza svih mantri, koja vodi ka prosvetljenom stanju svesti, služi da uđemo u duboko meditativno stanje i internalizujemo svesnost. Sa naučne tačke gledišta, Om povećava alfa talase i smanjuje beta talase. Subjektivno, dešava se internalizacija; postajemo fokusirani, mirni i opušteni.


Prema nauci Tantre postoje 4 vrste zvučnih talasa: stojeći, odjekujući, oscilirajući i transcendentalni. Mantra Om stvara sve ove zvukove. Om je kombinacija 3 zvuka `A`, ‘U’ i ‘M’. ‘A’ stvara stojeći zvuk, ‘U’ odjekujući i ‘M’ oscilirajući. Četvrti zvuk je transcendentalan i izvan čula sluha ili dodira. Stvara se meditacijom na Om u srčanom centru.


Prva 3 zvučna talasa pripadaju dimenzijama ljudske svesti i međusobno su povezani. ‘A’ predstavlja budnost ili svest čula, ‘U’ predstavlja san ili podsvest i ‘M’ predstavlja duboki san ili nesvest. Četvrti zvučni talas predstavlja beskonačnu dimenziju svesti koja je van granica uma i čula. Tako da možemo da kažemo da Om ima 4 osnove: čulni svet, mentalni svet, materijalni svet i najviše stanje.


Da bi razumeli proces duhovnog napredovanja počinjemo sa mirom, šanti. Stanje mira je osnova duhovnog iskustva. U odsustvu ličnog mira ne može biti duhovnog rasta ili razvoja. To je realnost. Svrha mantre Om je da probudi stanje unutrašnjeg mira. Ovo buđenje treba da se desi na različitim nivoima naše prirode, ličnosti i uma.


MAHAMRITYUNJAYA MANTRA


Isceljujuća moć Mahamritunđaja mantre je prizvana u Ganga Daršanu, Mungir, od strane Swami Satyanande 1986, i u Rikji godine 2000. Trenutno se ponavlja u Satyananda ašramima i joga centrima u Indiji i celom svetu u isto vreme, svake subote. Ljudi koji su suočeni sa bolešću, preprekama, tragedijom ili krizom u svom životu, i koji ne mogu fizički da budu prisutni za vreme Mahamritunđaja mantre, mogu da daju svoja imena za uključenje u mantru telefonom ili emailom. Mnogim ljudima je pomognuto u teškim vremenima na ovaj način, iako nisu fizički bili prisutni, toliko je velika moć Mahamritunđaja mantre.


Mantra se ponavlja subotom uveče, oko 18 časova. Mogu je ponavljati porodica i prijatelji, kući ili na bilo kom drugom mestu gde želite da stvorite pozitivnu, zaštitničku i visoku energiju. Dobrodošli ste da se pridružite, gde god se nalazili u svetu. Ako učestvujete u isto vreme kad se mantra ponavlja u ašramima i centrima, možete da se “naštimujete” sa nama i da postanete deo kolektivne energije.


Značenje Mahamritunđaja mantre


Sanskritska reč ‘maha’ znači ‘velika’, ‘mrityu’ znači ‘smrt’ i ‘jaya’ znači ‘pobeda’. Zajedno te reči znače “Velika pobeda nad smrću”. Mantra je zvuk velike moći koja može da zaštiti od negativnih sila i, po Swami Satyanandi, može čak i da promeni nečiju sudbinu. Mahamritunđaja se sastoji od 34 ‘akšare’ (bukvalno ‘neuništive’) ili večnih zvukova, kao što sledi:


Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam.
Urvārukamiva bandhanāt mṛtyormukṣīya māmṛtāt.


Bukvalno značenje je sledeće: O trooki Gospode Šivo, koji si uvek u stanju vrhovnog blaženstva, i koji izdržavaš sva živa bića. Oslobodi nas večnog ciklusa rođenja i smrti. Vodi nas ka besmrtnosti, kao što je krastavac oslobođen okova loze za koju je vezan.


Ako pitate o značenju Mahamritunđaja mantre, većina ljudi će vam reći da je to mantra posvećena Šivi i daće definiciju prema bukvalnom značenju svake reči. Ali mnogo je važnija vibracija koju stvarate. Kombinacija zvukova u svakoj mantri stvara određene vibracije u telu. Naše telo takođe ima dimenziju vibracije. Sve ćelije i atomi vibriraju u harmoniji jedni sa drugima. Onog trenutka kada se ova harmonija prekine na nivou vibracija, uništavanje u telu počinje i mi počinjemo da umiremo. U smrti pulsiranje tela se zaustavlja, kretanje ćelija prestaje i životna sila napušta telo. Vibracije su simptomi izražavanje životne sile.


Simbolički, ove vibracije su predstavljene u različitim čakrama ili psihičkim centrima. Kada koristimo kombinacije mantri ili zvučnih slogova, mi aktiviramo potencijal ovih vibracija, koje su urođene u nama, u našem telu. Kada koristimo nizove vibracija, kao u Mahamritunđaja mantri, ove vibracije poravnavaju uznemirenja u vibratornom sistemu. Zaraza i bolest mogu efektivno da se dovedu pod kontrolu ovom mantrom.


Dobrobiti ponavljanja Mahamritunđaja mantre


Mahamritunđaja mantra je moćna kombinacija zvukova koja, ako se ponavlja sa verom, posvećenošću i istrajnošću tokom vremena, vodi ne samo ka pobedi prema strahu od smrti, nego eventualno i pobedi nad samom smrću. Ima stimulišući i grejući efekat, za razliku od Gajatri mantre, koja ima efekat opuštanja i hlađenja. Daje dugovečnost i namenjena je lečenju bolesti. Odbija zle ili negativne sile tako što stvara zaštitni psihički zid oko osobe koja je izgovara. Svako ko želi da ukloni prepreke iz svog života i savlada teške situacije ili bolest treba da ponavlja ovu mantru redovno. Ako se ponavlja najmanje 11 puta, pre spavanja, osiguraće bolji san i pozitivnije snove.


1988, za vreme programa Sita Kalyanam, Swami Satyananda je preporučio Mahamritunđaja mantru svima. Rekao je da oni koji žele zdravlje i izlečenje treba da ponavljaju Mahamritunđaja mantru barem 24 puta svaki dan. 'Garantujem vam da ako je radite sa intenzitetom fokusa, volje, čistoćom srca i osećanjem, nema sumnje da će vam zdravlje i izlečenje biti dati, bilo za vas ili za druge.'


GAYATRI MANTRA


Jedna od mantri koje je Swami Satyananda preporučio svima da pevaju svakog dana je Gajatri mantra. Tradicionalno, Gajatri mantra se koristi da razvije inteligenciju, znanje i mudrost, i da proširi svest. Gajatri mantri se uče deca od 8 godina, kada ulaze u period akademskog obrazovanja. Percepcija i pažnja su izoštrene, moć zadržavanja i pamćenja je pojačana i dolazi do rasta inteligencije.U cilju razvijanja svesnosti, mudrosti i razumevanja, pevajte Gajatri mantru 24 puta dnevno, svaki dan.


Takođe nemojte podcenjivati moć mantre. Nije potrebno da razumemo značenje mantre, nego da se povežemo sa vibracijom koja se stvara ponavljanjem mantre. Ako ste u stanju da se povežete sa vibracijom, onda tokom vremena možete da naučite i na koje tačke treba da se koncentrišete za vreme ponavljanja različitih mantri. Onda će to postati vrlo dragocen alat za vaš duhovni rast i razvoj.


24 sloga koja čine Gajatri su:


Om bhūrbhuvaḥ svaḥ tatsaviturvareṇyam
Bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ prachodayāt.


Gajatri je simbol duhovne svesti u čoveku. Ova svest ima 3 nivoa. – vreme kada sviće, kada je potpuno razvijena i kada ulazi u prostor večnosti. Sunce koje izlazi ujutru simbolizuje duhovni život, a sunce koje zalazi uveče simbolizuje potpunu materiju svesti. Kada nema Sunca, svetlosti, to se zove tamna noć duše po Bibliji, ili Šivaratri, tamna noć Šive, po Hinduistima. Gajatri treba da se vežba za vreme izlaska sunca.


Posle nekoliko godina ponavljanja, može se ponavljati mentalno, ali u početku se peva naglas. Pošto je ovo vedska mantra, njeno ponavljanje se kontroliše određenim akcentima, ne kao što se ponavlja bilo koja Sanskritska mantra. Po Hindu sistemu, oni koji su čisti vegetarijanci treba da vežbaju Gajatri na Tulsi mali, a ne-vegetarijanci na Rudrakša mali. Prema tome, hinduisti uče ovu mantru svoju decu kad napune 7, 8, 9 godina; pre toga im nije dozvoljeno da je praktikuju.


Vežbanje Gajatri je put ka duhovnom uređivanju. Ima moćne i istovremene efekte na telo, um i duhovni život. Kad god vežbate Gajatri, treba da se koncentrišete na oblik Om-a, simbol 4 dimenzije ljudskog postojanja – svest, podsvest, nesvest i supersvest.


Gajatri Mantra je najviša ponuda velikih mudraca Indije. To je najmoćnija kombinacija zvukova i reči, koja funkcioniše kao dinamo moći, koji vodi individuu ka uspehu, prosperitetu i ispunjenju. Ponavljanje i neprestano slušanje Gajatri Mantre čini da vrhovna božja svetlost zasija u srcu. Koji veći blagoslov, koja veća moć od one koja osvetljava stazu i vodi ka cilju?


Gajatri je mantra koja uništava sve grehove i daje sve povoljnosti. Gajatri mantre koje su povezane sa različitim božanstvima daju određene rezultate i moći. Gajatri mantra ne samo da daje blagoslov velikog prosperiteta nego i čini osobu primaocem bogatstva i izobilja. Konstantna šravana ( pažljivo slušanje) mantre pevane od strane tradicionalnih pandita će vam pomoći da primite njen blagoslov.


Gajatri je namenjena svim ljudima, jer je njena svrha da pokrene proces izražavanja, da osvetli različita stanja ljudske svesti. Svest je u potpunom mraku, kao u ponoći. Iz te mračne noći dolazi zora, svitanje dana, unutrašnja percepcija ili svesnost počinju da se bude. Ovo je koncept Gajatri mantre.
Pogledajte slične stranice: